[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Update 19 december 2021

Aanpassing Coronamaatregelen in onze parochie

In verband met de ongunstige ontwikkeling van de besmettingscijfers van het coronavirus (COVID-19) zijn de coronamaatregelen in de parochie aangepast. De maatregelen, die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen, zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Tot en met 16 januari zijn maximaal 50 bezoekers (inclusief kinderen, exclusief bedienaren) toegestaan in de vieringen in onze kerken (voor Marlot geldt: maximaal 30 bezoekers). Reserveren via Meevieren.nl of telefonisch via de lokale secretariaten is noodzakelijk.
 • Samenzang is niet mogelijk. Vieringen kunnen door een cantor of maximaal vier zangers muzikaal ondersteund worden. Voor Marlot geldt: maximaal één cantor.
 • Tot en met 16 januari zijn geen fysieke activiteiten mogelijk in de kerken, zalen en pastorieën. Ook koorrepetities vervallen.
 • De kerken kunnen open blijven voor bezichtiging van de kerststal en voor aanbidding.
 • Op zaterdagavond vervalt tot en met 15 januari de avondmis in de H. Marthakerk; de avondmis in Marlot (Onbevlekt Hart van Maria) wordt vervroegd naar 16:00 uur (met uitzondering van 25 december en 1 januari: geen viering).
 • De bezetting op de pastorieën en secretariaten wordt tot de noodzakelijke teruggebracht. In de pastorieën en secretariaten is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich verplaatst.
 • Op Kerstavond 24 december 2021 vervallen de nachtmissen. De kerken zijn vanaf 15:00 uur gesloten.
 • Voor de vieringen in het weekend 25-26 december (Kerstmis) en 1-2 januari is reservering vooraf verplicht via Meevieren.nl of telefonisch via de lokale secretariaten. Reserveren kan digitaal vanaf de woensdag voor het betreffende weekend 10:00 uur. Telefonisch reserveren kan op woensdag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur via de lokale secretariaten.
 • Om het risico van besmetting te verkleinen geldt verder dat er geen koffiedrinken is na vieringen op doordeweekse dagen.

Voor alle vieringen gelden de basisregels onverkort:

 • 1,5 meter onderlinge afstand in de paden en in de banken;
 • handen reinigen met alcoholische gel bij binnenkomst en bij het ter communie gaan;
 • dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen door de kerk (in- en uitgaan en ter communie gaan).

Verder blijft gelden:

 • Er is geen vaste placering. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Reserveren vooraf en registratie bij de ingang van de kerk zijn niet meer nodig voor doordeweekse vieringen.
 • De Heilige Communie wordt in principe met gereinigde hand uitgereikt. Het pincet is niet meer verplicht.
  • Het communiescherm wordt gehandhaafd.
  • Tongcommunie is helaas nog niet mogelijk
 • De hygiënemaatregelen blijven van kracht:
  • Blijf thuis bij klachten
  • Iedereen reinigt bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie handen met handgel. Meer informatie over het ontvangen van de H. Communie in coronatijd vindt u hier.
  • Hoesten en niezen in de elleboog
 • We geven elkaar geen hand, ook niet bij de vredeswens, maar wensen elkaar de vrede op afstand.
 • Er is geen collectie tijdens de viering. Er staan collectemanden bij de uitgang van de kerk.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van GVL of andere zangbundels; alleen boekjes voor eenmalig gebruik zijn toegestaan.
 • Tijdens de viering wordt geventileerd via de bestaande roosters. Na de viering wordt de kerk gespuid door het openen van deuren en eventueel ramen.
 • Koffiedrinken na de weekendviering is helaas nog niet mogelijk.
 • Volgende maatregelen blijven nog van kracht:
  • Er is geen wijwater in de wijwaterbakjes. Besprenkeling van gelovigen met wijwater is niet mogelijk.
  • Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.                           

                                  

Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het Corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het coronavirus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier.
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten voor als u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl.
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u overwegingen van een lid van het pastoraal team en volledige vieringen kunt zien. Ook hebben wij gedurende Advent en Kerstmis filmpjes voor u gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze website en via onze FacebookTwitter en Instagram.

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar blijven.

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text]

Laatste update: 17-02-2021

Coronamaatregelen van onze parochie

De berichtgevingen rond het coronavirus (COVID-19) houden ons als individu en als samenleving deze tijd behoorlijk in de greep. De ontstane crisis zal langere tijd gaan duren. Ook de parochie Maria Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen om besmetting tegen te gaan. Deze maatregelen die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen:

 • De weekendvieringen en de doordeweekse vieringen mogen wij helaas met maar 30 bezoekers houden (inclusief kinderen).
  Hiervoor dient u zich (telefonisch bij uw geloofsgemeenschap of digitaal via https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/) aan te melden.  Deze regel geldt vanaf maandag 12 oktober (zie dit bericht). De H. Communie kunt u ook weer ontvangen, hier zijn echter wel regels aan verbonden (zie hier).
 • In al onze kerken/gebouwen houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Voorgangers en kosters zullen hierop toezien indien nodig. Ook reinigt iedereen bij binnenkomst de handen met handgel.

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.   

[/vc_column_text][vc_column_text]

Vanaf Aswoensdag (brief van de pastoor)

Beste parochianen, broeders en zusters, dames en heren,

Vandaag is de Veertigdagentijd begonnen. Het is het begin van een tocht van veertig dagen naar het Hoogfeest van Pasen. De Liturgie van onze Kerk neemt ons mee met een ijzersterke boodschap van omkeren, door vasten, gebed en delen met de minsten. De Vastenaktie waarvoor in alle kerken van onze parochie aandacht wordt gevraagd, is daartoe een goede mogelijkheid. Omkeren is eigenlijk een toekeren. Een afwenden van alles wat ons gevangen houdt naar een toevertrouwen aan de bevrijdende werking van Gods liefde en nabijheid. Met hart en ziel!

Per vandaag, Aswoensdag, worden de Liturgievieringen in de kerken van onze parochie weer gevierd.

In de brief van het parochiebestuur dd. 10 februari jl., heeft u kunnen lezen dat het parochiebestuur in gesprek zou gaan met de beheercommissies van onze parochie. Dat is gebeurd en vanuit alle beheercommissies is het parochiebestuur toegezegd dat er per geloofsgemeenschap voldoende vrijwilligers zijn die zorgen dat alles, wat betreft de noodzakelijke maatregelen, veilig en ordelijk verloopt. Het parochiebestuur alsook het pastoraal team zijn onze vrijwilligers dankbaar voor hun onvermoeibare inzet! Maar u zijn we evenzeer dankbaar voor uw loyaliteit bij het naleven van de regels. Blijven werken aan veiligheid, daartoe zijn de noodzakelijke maatregelen bedoeld.  En ze zijn u bekend: 1,5 meter afstand van elkaar houden, een mondkapje dragen, de aanwijzingen van de coördinatoren in uw kerk volgen, uw handen desinfecteren bij binnenkomst èn voor het ontvangen van de H. Communie, die alleen op de hand wordt gegeven vanachter het zgn. spatscherm. Zo blijven we ook in de komende periode ons deel dragen in de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het virus.

Het reserveren voor een Eucharistieviering is verplicht. Dit is mogelijk via meevieren.nl of telefonisch naar uw lokale secretariaat. En weet dat u dan welkom bent! Tevens verzoeken we u dringend om, als u bij nader inzien toch niet kunt komen, u ook weer af te melden. U geeft dan een ander de mogelijkheid om te komen. Het is u bekend, dat er maximaal 30 parochianen worden toegelaten bij vieringen. Het getal 30 is exclusief priester, lector, acoliet, cantores en organist.  Conform de regels van de Rijksoverheid en onze bisschoppen. Als u zich niet opgeeft, of dat wellicht bent vergeten, willen wij u dringend verzoeken om dan niet naar de kerk te komen. U wordt teleurgesteld dat u niet wordt toegelaten en u maakt het de vrijwilligers in de kerk lastig omdat zij moeten weigeren. En dat willen we voorkomen. Gedachten als: ‘Ik ga hier al jaren trouw naar de kerk en ‘ze’ mogen mij toch niet weigeren’, zijn in deze niet aan de orde.

Van harte danken wij u voor uw aandacht en wij wensen u een mooie en vruchtbare Veertigdagentijd toe. We houden goede moed!

Met vriendelijke groet,

Dolf Langerhuizen, pastoor 

Jan Maas, vice-voorzitter 

[/vc_column_text][vc_column_text]

                           

                                     Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het Corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het coronavirus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier.
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten voor als u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl.
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u overwegingen van een lid van het pastoraal team en volledige vieringen kunt zien. Ook hebben wij gedurende Advent en Kerstmis filmpjes voor u gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze website en via onze Facebook, Twitter en Instagram.

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar blijven.

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text]

Laatste update: 10-12-2020

Coronamaatregelen van onze parochie

De berichtgevingen rond het coronavirus (COVID-19) houden ons als individu en als samenleving deze tijd behoorlijk in de greep. De ontstane crisis zal langere tijd gaan duren. Ook de parochie Maria Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen om besmetting tegen te gaan. Deze maatregelen die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen:

Op kerstavond geen Nachtmissen in onze kerken!

 • De weekendvieringen en de doordeweekse vieringen mogen wij helaas met maar 30 bezoekers houden (inclusief kinderen). Dit geldt ook voor Kerst!
  Hiervoor dient u zich (telefonisch bij uw geloofsgemeenschap of digitaal via https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/) aan te melden.  Deze regel geldt vanaf maandag 12 oktober (zie dit bericht). De H. Communie kunt u ook weer ontvangen, hier zijn echter wel regels aan verbonden (zie hier).
 • In al onze kerken/gebouwen houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Voorgangers en kosters zullen hierop toezien indien nodig. Ook reinigt iedereen bij binnenkomst de handen met handgel.
 • Bij uitvaarten mogen vanaf 1 juli 100 mensen aanwezig zijn. Deze uitvaarten worden echter zonder koor gehouden.
 • Diverse activiteiten zijn voorlopig niet mogelijk. (Orgel)concerten, gebedsgroepen, bezichtigingen, vastenmaaltijden/-activiteiten, koffie drinken en andere samenkomsten binnen onze kerken vallen hieronder.
 • Alle groepscatechese kan voorlopig niet doorgaan. Hieronder vallen sacramentenvoorbereiding (Doop, Communie, Vormsel, geloofsleerlingen), het Leerhuis, en de gespreksavond Diaconie.
 • Contact van de parochie met ouderen en kwetsbare mensen is belangrijk. Fysiek contact/bezoek is momenteel nog niet wenselijk. Wij roepen parochianen  via onze beschikbare kanalen op om elkaar te bellen voor een praatje.
 • De ziekencommunie wordt voorlopig nog niet bij mensen thuis / in verzorgingstehuis / ziekenhuis gebracht. Ook niet door leden van het pastoraal team. Die komen alleen nog maar bij mensen thuis in noodgevallen of voor de ziekenzalving.

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.

 

                                     Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het Corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het coronavirus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier.
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten voor als u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl.
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u overwegingen van een lid van het pastoraal team en volledige vieringen kunt zien. Ook hebben wij gedurende Advent en Kerstmis filmpjes voor u gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze website en via onze Facebook, Twitter en Instagram.

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar blijven.

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text]

Versoepeling coronamaatregelen in onze parochie (update 26 juni)

Nu de besmettingscijfers van het coronavirus (COVID-19) dalen  en de vaccinatiegraad toeneemt zijn we als parochie verheugd dat we in navolging van de overheid versoepelingen van onze coronamaatregelen kunnen aankondigen. De maatregelen die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. De belangrijkste versoepelingen zijn:

 • In de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen is het maximaal aantal aanwezigen (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen (inclusief kinderen).
  Voor de vieringen in het weekend dient u zich (telefonisch bij uw geloofsgemeenschap of digitaal via https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/) aan te melden. 
 • De overige veiligheidsmaatregelen gelden onverkort:
  • In al onze kerken/gebouwen houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Iedereen reinigt bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie handen met handgel. Meer informatie over het ontvangen van de H. Communie in coronatijd vindt u hier.
  • Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie.
 • Per 26 juni 2021 kunnen kinderkoren (kinderen t/m 12 jaar) weer repeteren en kunnen zij de vieringen muzikaal opluisteren. Kinderwoorddiensten en sacramentenvoorbereiding (Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel) via fysieke bijeenkomsten zijn eveneens weer mogelijk.
 • Parochiebestuur, pastoraal team, pastoraatgroepen en beheercommissies kunnen weer fysiek vergaderen. Uiteraard met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen.

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.   

Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het coronavirus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier.
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten wanneer u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl.
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u overwegingen van een lid van het pastoraal team en volledige vieringen kunt zien. Ook hebben wij gedurende Advent en Kerstmis filmpjes voor u gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze website en via onze FacebookTwitter en Instagram.

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar blijven.

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]