Laatste update: 24-3-2020

Kerk-zijn in crisistijd

De berichtgevingen rond het Corona-virus (COVID-19) houden ons als individu en als samenleving deze tijd behoorlijk in de greep. De ontstane crisis zal langere tijd gaan duren. Ook de parochie Maria Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen om besmetting tegen te gaan. Deze maatregelen die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen:

 • De doordeweekse én weekendvieringen vervallen tot 1 juni (Pasen, Tweede Paasdag, Pinksteren). Onze kerken zijn tijdens de mistijden wel open voor gebed en het opsteken van een kaarsje. Onze priesters dragen individueel de H. Mis op voor de misintenties die zijn aangevraagd in onze parochie.

 • In de Goede Week hebben wij eveneens geen publieke vieringen (ook geen boetevieringen en donkere metten). Het pastoraal team is voornemens om vieringen uit te zenden via YouTube op Palmzondag, tijdens het Paastriduüm en op Eerste Paasdag. Verdere informatie is hierover t.z.t. te vinden op deze website (zie verder onderaan deze pagina onder het kopje ‘communicatiekanalen’).

 • Alle activiteiten worden per direct geschrapt of uitgesteld. (Orgel)concerten,  koorrepetities, gebedsgroepen, bezichtigingen, vastenmaaltijden/-activiteiten, koffie drinken en andere samenkomsten binnen onze kerken vallen hieronder.

 • Alle groepscatechese vervalt per direct. Hieronder vallen sacramentenvoorbereiding (Doop, Communie, Vormsel, geloofsleerlingen), het Leerhuis, Op weg naar Pasen en de gespreksavond Diaconie.

 • Vastenwandelingen worden gecanceld in verband met de groepsgrootte.

 • Contact van de parochie met ouderen en kwetsbare mensen is belangrijk. Fysiek contact/bezoek is vanaf nu niet meer wenselijk. Wij roepen parochianen via onze beschikbare kanalen op om elkaar te bellen voor een praatje.

 • De ziekencommunie wordt tijdelijk niet bij mensen thuis / in verzorgingstehuis / ziekenhuis gebracht. Ook niet door leden van het pastoraal team. Die komen alleen nog maar bij mensen thuis in noodgevallen of voor de ziekenzalving.

 • Bij uitvaarten mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Deze uitvaarten worden sober gehouden, zonder koor. Later kan alsnog een herdenkingsviering worden gehouden als de nabestaanden dit willen.

 • In al onze kerken/gebouwen willen wij dat mensen 1,5-2 meter afstand van elkaar houden. Voorgangers en kosters zullen hierop toezien indien nodig.

 • In de week naar Pasen willen we mensen de gelegenheid blijven geven het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Dit doen wij niet in de biechtstoel maar op een plek in de kerk waarbij we 1,5-2 meter afstand houden. Parochianen kunnen maandag 6 april tot en met woensdag 8 april van 11:30 uur tot de tijd van het einde van de oorspronkelijke H. Mis in de H. Jacobus terecht. Wij centraliseren de biecht dus, op andere locaties wordt dit sacrament niet regulier aangeboden. 

 • Voedselbank Haaglanden heeft de deuren helaas moeten sluiten; ook onze uitdeelposten vanuit de H. Agnes en het MOC zijn dicht. ‘Onze’ 300 cliënten krijgen nu van de gemeente een supermarktbon van 15 euro. Wij willen dit als parochie met onze PCI graag ophogen met 10 euro per gezin. Hiermee kunnen gezinnen de broodnodige inkopen doen (géén alcohol en sigaretten). Dit doen wij in samenwerking met de PCI en in heel Den Haag en Rijswijk. Wij zetten daarom collectebussen in onze kerken + een bord met een QR-code zodat mensen kunnen doneren. De collecte voor de Vastenactie gaat uiteraard gewoon door.

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.

                                     Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn 

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het Corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het Corona-virus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten voor als u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u elke zaterdag vanaf 19:00 uur een korte overweging van een lid van het pastoraal team kunt horen en zien. Het evangelie van de zondag zal worden voorgelezen, daarna volgt een (bemoedigende) overweging en is er een afsluiting met het gebed van de bisschoppen tegen het Corona-virus. Afgelopen weekend (21/22 maart) nam pastoor Dolf Langerhuizen deze bemoediging voor zijn rekening, 28/29 maart zal parochievicaris Ad van der Helm dit doen. Daarnaast kunt u altijd Radio Maria luisteren voor inspiratie en elke zondag om 10:00 uur de eucharistieviering bij KRO-NCRV meevieren. 

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar blijven! 

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl